• ENGLISH

Gerekli Belgeler

BURS BAŞVURUSU ONAYLANAN ÖĞRENCİNİN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER

1. Nüfus cüzdan fotokopisi (Öğrenciye ait)
2. Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
3. Adli sicil kayıt belgesi (Öğrenciye ait)
4. Öğrenci Belgesi
5. Çalışan ebeveynlere ait SGK Hizmet Dökümü ( SGK Internet sitesinden E-Devletten alınabilir 4A : Sigortalı çalışan, 4B Kendi nam ve hesabına çalışan, 4C Kamu çalışanı)
6. Çalışan ebeveynlerin işyeri onaylı maaş bordrosu
7. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi olması halinde işyerine ait Vergi Levhası fotokopisi
8. Emekliler için aylık aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı Maaşlarını Gösterir Belge
9. Ölüm Aylığı alanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı aylık gösterir belge
10. Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan Anne ve Baba adına kayıt olmadığına dair belge
11. Anne ve Baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi (https://www.turkiye.gov.tr / Tapu bilgileri – sorgulama linki üzerinden E-Devlet şifresiyle alınabilir)
12. Engelli adaylarımız için sağlık raporu

NOT:Burs başvurusu onaylanan öğrenciler,internet sayfasında doldurduğu Burs Başvuru Formu’nun çıktısını alıp,imzalayarak yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şeffaf bir dosyada vakfımıza teslim edeceklerdir.