Atatürk Heykeli

Atatürk Heykeli
Atatürk Heykeli
Atatürk Heykeli
Atatürk Heykeli

Atatürk Heykeli

Projeler
ARTVİN ATATEPE MEVKİİNDE BULUNAN ATATÜRK HEYKELİ, ATATÜRK’ün Kocatepe’de Büyük Taarruz sabahı yürüyüşünü simgelemektedir.

Tasarımı ve imalatı Gürcistan Tiflis Üniversitesi (Gürcü Heykeltraş) Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Jumber JİKİA tarafından  1 Yılda tamamlanmıştır.

Heykelin kaidesi 500 m2 taban alana oturmaktadır ve çatısı çelikle kaplanan bina 16’ gen şeklinde olup 16 Türk Devletini simgelemektedir. Binanın içinde 2 kolon vardır.Heykelin ayaklarının konduğu kolonların toplam ağırlığı dört yüz tondur.Elli ton ağırlığında elli iki  adet çelik borudan bin dörtyüz seksen parça çelik kontrüksiyon yapılarak heykelin iç kısmı oluşturulmuştur.On  ton  bakır levha kullanılmıştır. Üç bölüm halinde ve destekleyici parçalar ile birlikte heykelin toplam ağırlığı altmış tondur. Heykelin kıyafeti oniki parçadan meydana gelmiştir.  Atatürk Heykeli yirmi iki  metre, kaidesi ise on üç  metre yüksekliğindedir. Ayrıca heykelin yanında tabana yetmiş ton beton dökülerek altmış metre uzunluğuna sahip bayrak direği mevcut olup ikiyüzaltmışdört metrekarelik şanlı bayrağımız dalgalanmaktadır.

Yüz  Kişilik ekiple yapılan  Türkiye’nin en büyük Atatürk Heykeli ,19.05.2012 tarihinde  Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında  büyük bir törenle açılmıştır.

ATATÜRK Heykeli  ve Bayrağımızın bulunduğu Atatepe, Artvin Turizmi için önemli bir destinasyon merkezi olup  çok sayıda yerli ve yabancı turist  tarafından ziyaret edilmektedir.